„Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną.” Znak sprawy: ZPIV/2017/RPO [zakończone]

Dodano: Czwartek 14.12.2017, Ważne do: Piątek 29.12.2017
„Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną.”  Znak sprawy: ZPIV/2017/RPO

„Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną.” [zakończone]

Dodano: Środa 22.11.2017, Ważne do: Środa 06.12.2017
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną.”

„Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną”. [zakończone]

Dodano: Piątek 15.09.2017, Ważne do: Środa 27.09.2017
Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone przez Inżyniera Kontraktu, związane z zarządzaniem technicznym, administracyjnym i finansowym w ramach realizacji zadania „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną”.

„Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną” [zakończone]

Dodano: Środa 13.09.2017, Ważne do: Środa 27.09.2017
Pozyskanie wykonawcy do przeprowadzenia działań informacyjno – promocyjnych

„Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną [zakończone]

Dodano: Wtorek 05.09.2017, Ważne do: Wtorek 12.09.2017
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji zadania „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną”.