„Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn.: Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną”ZPIII/2018/RPO

Data wydarzenia: 10.01.2019

„Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn.: Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną” ZPIII/2018/RPO

„Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn.: Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną”ZPII/2018/RPO

Data wydarzenia: 14.12.2018

„Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn.: Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną” ZPII/2018/RPO

„Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn.: Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną”

Data wydarzenia: 04.11.2018

„Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn.: Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną”

„Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną.” Znak sprawy: ZPIV/2017/RPO

Data wydarzenia: 14.12.2017

„Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną.”  Znak sprawy: ZPIV/2017/RPO

„Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną.”

Data wydarzenia: 22.11.2017

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną.”

„Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną”.

Data wydarzenia: 15.09.2017

Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone przez Inżyniera Kontraktu, związane z zarządzaniem technicznym, administracyjnym i finansowym w ramach realizacji zadania „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną”.

„Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną”

Data wydarzenia: 13.09.2017

Pozyskanie wykonawcy do przeprowadzenia działań informacyjno – promocyjnych

„Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną

Data wydarzenia: 05.09.2017

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji zadania „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną”.