OFERTA PRACY

Oferta pracy

 

stanowisko : Asystent w Dziale Edukacyjnym

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe humanistycznych  lub w trakcie ostatnich lat studiów,

- mile widziana specjalizacja pedagogiczna,

- mile widziane doświadczenie w pracy edukacyjnej z różnymi grupami wiekowymi,

- znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,

- mile widziana znajomość tematyki historii Polski i świata od XVIII wieku do współczesności,

- kreatywność w dziedzinie działań edukacyjnych i animacyjnych,

- łatwość nawiązywania kontaktów z dużymi grupami publiczności,

- umiejętność organizacji i koordynacji prac  w zespole,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- praktyczna znajomość obsługi programów typu Office,

- podstawowe umiejętności biurowe,

- wysoka kultura osobista.

 

 

Oferujemy:

-  rozwój zawodowy,

- pracę przy ciekawych projektach naukowych i edukacyjnych w gronie doświadczonych historyków i muzealników,

- umowa o pracę na czas określony,

- pełen etat.

 

 

Obowiązki:

- prowadzenie pracy edukacyjnej z różnymi grupami wiekowymi, ze szczególnym

  uwzględnieniem  grup ze szkół podstawowych,

- opracowywanie i realizacja scenariuszy lekcji muzealnych i warsztatów,

- organizowanie i prowadzenie projektów edukacyjnych,

- przygotowywanie materiałów dydaktycznych dla uczestników projektów

  edukacyjnych oraz nauczycieli zainteresowanych edukacją historyczną,

- inicjowanie i organizowanie współpracy z instytucjami kultury i szkołami oraz

  popularyzowanie działalności edukacyjnej Muzeum w środowiskach

  nauczycielskich,

- udział w seminariach, warsztatach i konferencjach dotyczących problematyki

   muzealnej, w szczególności edukacji historycznej w kraju i za granicą,

- udział w obsłudze ruchu zwiedzających, oprowadzanie po stałej ekspozycji

   i wystawach czasowych,

- pełnienie dyżurów merytorycznych w dni powszednie oraz weekendy i święta.

 

 

Mile widziane referencje !!!!

 

 

Poświadczone podpisem dokumenty (CV i list motywacyjny), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „REKRUTACJA DO DZIAŁU EDUKACYJNEGO”, prosimy składać osobiście w sekretariacie Muzeum, lub przysłać drogą elektroniczną skany dokumentów, na adres kadry@muzeumtradycji.pl (w tytule maila REKRUTACJA DO DZIAŁU EDUKACYJNEGO”), w nieprzekraczalnym terminie do  22 marca  2019 r. włącznie.

 

 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do  25 marca  2019 r. Muzeum Tradycji Niepodległościowych zastrzega sobie prawo do odwołania naboru w każdym czasie.

Muzeum Tradycji Niepodległościowych zastrzega sobie prawo do niewyłonienia kandydata oraz prawo do wyłącznej interpretacji powyższego ogłoszenia.

 

Prosimy załączyć następującą klauzulę:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

 

 

Liczba wyświetleń: 11395
« powrót do góry