Oferta pracy

Oferta pracy

 

stanowisko : Asystent w Oddziale Stacja Radegast

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe specjalistyczne, ukończone studia humanistyczne,  preferowany kierunek studiów : historia,

- znajomość tematyki historii Polski i świata, w szczególności historii Żydów

  i Zagłady,

 - znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

- umiejętność pracy w grupie i pod presją czasu,

- bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność,

- umiejętność kreatywnego działania,

- praktyczna znajomość obsługi programów pakietu MS Office lub tożsamych,

- zaangażowanie w wykonywaną pracę,

- wysoka kultura osobista.

 

Oferujemy:

- rozwój zawodowy,

- pracę przy ciekawych projektach naukowych i edukacyjnych w gronie doświadczonych historyków i muzealników,

- umowa o pracę na czas określony,

- pełen etat.

 

Obowiązki:

- prowadzenie pracy edukacyjnej z różnymi grupami wiekowymi,

- opracowywanie i realizacja scenariuszy lekcji muzealnych,

- podejmowanie i prowadzenie prac naukowo – badawczych,

- opracowywanie i realizacja scenariuszy wystaw stałych i czasowych,

- opracowywanie publikacji naukowych, folderów, katalogów,

- sprawowanie nadzoru merytorycznego nad ekspozycją muzealną,

- pełnienie dyżurów merytorycznych w dni powszednie oraz weekendy i święta.

 

Poświadczone podpisem dokumenty (CV i list motywacyjny), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „REKRUTACJA DO ODDZIAŁU STACJA RADEGAST”, prosimy składać osobiście w sekretariacie Muzeum, lub przysłać drogą elektroniczną skany dokumentów, na adres kadry@muzeumtradycji.pl (w tytule maila REKRUTACJA DO ODDZIAŁU STACJA RADEGAST”), w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2018 r. włącznie.

 

 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 15 maja 2018r. Muzeum Tradycji Niepodległościowych zastrzega sobie prawo do odwołania naboru w każdym czasie.

Muzeum Tradycji Niepodległościowych zastrzega sobie prawo do niewyłonienia kandydata oraz prawo do wyłącznej interpretacji powyższego ogłoszenia.

 

 

Prosimy załączyć następującą klauzulę: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Liczba wyświetleń: 25282
« powrót do góry