Kalendarium RPO

Kalendarium Prac związanych z  dofinansowaniem w ramach  programu RPO województwa Łódzkiego na lata 2014-1020 dotyczącego dofinasowania zadania :

 

Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną”

 

22.11.2017.: 

Ogłoszono przetarg:

Na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom.
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną.” , który został ogłoszony w BZM pod nr.
 620328-N-2017 z dnia 2017-11-22 r. 

16.10.2017r.:

Podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu , pomiędzy Muzeum Tradycji Niepodległościowych a firmą PHUN Inwestycje Sp.z o.o. Łódź, ul. Częstochowska 63 którego wyłoniono na drodze przetargu nieograniczonego .Kontrakt obowiązuje do czasu rozliczenia inwestycji.

09.10.2017 r.:

Podpisano umowę  pomiędzy Muzeum Tradycji Niepodległościowych a firmą VIS-Media s.c. Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska na usługę promocyjną związaną z  realizacją w ramach RPO zadania „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną”. Firmę wybrano na drodze zapytania ofertowego.  

30.08.2017 r.:

Podpisano umowę o dofinasowanie projektu nr.UDA-RPLD.06.01.01.10-0004/17-00

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata       2014-2020. Pomiędzy Muzeum Tradycji Niepodległościowych a Zarządem Województwa Łódzkiego.

Okres 2016-2017:

 W tych latach były tworzone wszystkie niezbędne dokumenty do otrzyprzez pirmę mania dotacji takie jak PFU, Studium wykonalności, uzgodnienia konserwatorskie itp. wykonywane  przez firmę PHIN Inwestycje  Łódź,  ul. Częstochowska 63.Prace ukończono do kwietnia 2017 roku.

Data utworzenia: 2017-11-03 09:46:18, przez: Administrator systemu
Data ostatniej edycji: 2017-11-30 08:29:46, przez: Przemek Stępień
Liczba wyświetleń: 1062
« Powrót do góry