„Świadczenie usług poligraficznych – przygotowanie do druku i drukowanie druków typu: folderów, książek, katalogów, biuletynów, zaproszeń, dyplomów, plakatów i innych akcydensów z materiałów własnych na podstawie projektu występującego w postaci elektroni

„Świadczenie usług poligraficznych – przygotowanie do druku i drukowanie druków typu: folderów, książek, katalogów, biuletynów, zaproszeń, dyplomów, plakatów i innych akcydensów z materiałów własnych na podstawie projektu występującego w postaci elektronicznej zwanych w dalszej części umowy drukami” postępopwanie nr 2

ogłoszenie

OIWZ

wzór umowy

formularz cenowy

załącznik nr. 1

załącznik nr 3

protokól otwarcia i wyboru oferty

Data utworzenia: 2019-02-25 09:17:09, przez: Ireneusz Żukowski-Mozer
Data ostatniej edycji: 2019-03-04 11:46:41, przez: Ireneusz Żukowski-Mozer
Liczba wyświetleń: 282
« powrót do góry