„Świadczenie usług poligraficznych – przygotowanie do druku i drukowanie druków typu: folderów, książek, katalogów, biuletynów, zaproszeń, dyplomów, plakatów i innych akcydensów z materiałów własnych na podstawie projektu występującego w postaci elektroni

„Świadczenie usług poligraficznych – przygotowanie do druku i drukowanie druków typu: folderów, książek, katalogów, biuletynów, zaproszeń, dyplomów, plakatów i innych akcydensów z materiałów własnych na podstawie projektu występującego w postaci elektronicznej zwanych w dalszej części umowy drukami”

ogłoszenie

Opis istotnych warunków zamówienia

formularz cenowy

złącznik nr 1 formularz ofertowy

załączniki nr 3 wykaz robót

załącznik nr 4 wzór umowy

unieważnienie

Data utworzenia: 2019-02-13 14:31:02, przez: Ireneusz Żukowski-Mozer
Data ostatniej edycji: 2019-02-21 12:58:32, przez: Ireneusz Żukowski-Mozer
Liczba wyświetleń: 478
« powrót do góry