„Świadczenie usług poligraficznych – przygotowanie do druku i drukowanie druków typu: folderów, książek, katalogów, biuletynów, zaproszeń, dyplomów, plakatów i innych akcydensów z materiałów własnych na podstawie projektu występującego w postaci elektroni

Data wydarzenia: 04.03.2019

„Świadczenie usług poligraficznych – przygotowanie do druku i drukowanie druków typu: folderów, książek, katalogów, biuletynów, zaproszeń, dyplomów, plakatów i innych akcydensów z materiałów własnych na podstawie projektu występującego w postaci elektronicznej zwanych w dalszej części umowy drukami” postępopwanie nr 2

„Dostawa i montaż mebli oraz regałów magazynowych dla Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi”

Data wydarzenia: 30.03.2019

„Dostawa i montaż mebli oraz regałów magazynowych dla Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi”

„Świadczenie usług poligraficznych – przygotowanie do druku i drukowanie druków typu: folderów, książek, katalogów, biuletynów, zaproszeń, dyplomów, plakatów i innych akcydensów z materiałów własnych na podstawie projektu występującego w postaci elektroni

Data wydarzenia: 30.03.2019

„Świadczenie usług poligraficznych – przygotowanie do druku i drukowanie druków typu: folderów, książek, katalogów, biuletynów, zaproszeń, dyplomów, plakatów i innych akcydensów z materiałów własnych na podstawie projektu występującego w postaci elektronicznej zwanych w dalszej części umowy drukami”