POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 209 000 EURO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: „Ochrona osób i mienia w obiektach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 13”

Data wydarzenia: 28.11.2018

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 209 000 EURO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST:   „Ochrona osób i mienia w obiektach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 13” 

PLANOWANE POSTEPOWANIA PRZETARGOWE W ROKU 2018 W MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH W ŁODZI

Data wydarzenia: 12.02.2018

PLANOWANE POSTEPOWANIA PRZETARGOWE W ROKU 2018 W MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH W ŁODZ